Đức Hồng Y Krajewski mời gọi các Hồng y, giám mục và đức ông trong Tòa Thánh tặng một tháng lương giúp nạn nhân Covid-19

Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha đã gửi thư mời gọi các Hồng y, giám mục, giám chức…

View More Đức Hồng Y Krajewski mời gọi các Hồng y, giám mục và đức ông trong Tòa Thánh tặng một tháng lương giúp nạn nhân Covid-19