Bộ Giáo dục Công giáo bày tỏ sự gần gũi với các tổ chức giáo dục Công giáo

Thấy được những nỗ lực của các tổ chức giáo dục Công giáo trong đại dịch, hôm 8/4/2020, Bộ Giáo dục Công giáo đã gửi thư cho các trường công giáo khuyến khích các tổ chức ứng phó với các nhu cầu mới do virus corona.

Ngọc Yến – Vatican

Trong thư, Bộ Giáo dục Công giáo bày tỏ sự gần gũi và khuyến khích tất cả các trường Công giáo, các phân khoa giáo hội và các trường đại học Công giáo; đặc biệt cám ơn các Giám đốc, Hiệu trưởng, Trưởng khoa, các giáo viên và nhân viên hành chính và dịch vụ trong những tháng gần đây đã quản lý và nỗ lực nghiêm túc để đảm bảo tiếp tục các hoạt động học tập và nghiên cứu. Cụ thể, qua hệ thống máy tính các tổ chức đã đảm bảo tính liên tục và “thường xuyên” cho năm học, cũng như đảm bảo các kỳ thi và kiểm tra được tiến hành.

Bộ lưu ý: “Trước những thay đổi bất ngờ chúng ta không dự tính trước được, và vì thế phải có những thay đổi mới phù hợp cho các gia đình. Trước hàng loạt vấn đề này, vấn đề đầu tiên chúng ta phải quan tâm đó là sức khỏe và tất cả các biện pháp phòng ngừa cần được tuân giữ. Tiếp theo cần phải đáp ứng nhu cầu trước mắt để có thể kết thúc năm học. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần phải xem xét tình hình thực tế, để tiếp tục hình thức giáo dục như vậy hay cần phải tổ chức lại cho tương lai. Chúng ta cũng phải biết nhận ra những cơ hội mà cuộc khủng hoảng này mang lại cho chúng ta”. (Acistampa 08/4/2020)